Leabharlann ar líne

Leabhair is féidir a íoslódáil
  • Tá dhá sheirbhís ag Leabharlanna DLR i gcomhair leabhair is féidir a íoslódáil:
    Overdrive
    ...
Léigh nuachtáin ar líne

Is é an suíomh seo an tairseach is mó ar domhan a bhfuil nuachtáin ar líne air agus tugtar rochtain saor in...

Léigh irisleabhair ar line

 Zinio

Cnuasach ríomhirisí atá i Zinio. Níl teorainn leis an líon irisí a fhéadfaidh tú breathnú orthu agus...

Foghlaim teangacha ar líne
transparent language online...
Tagairt ar líne

Ask about Ireland
Is suíomh é seo ina gcuirtear Éire mar a bhí sí san am atá caite ar ár súile arís agus tugtar faisnéis ann maidir le gach gné de shaol mhuintir na hÉireann...

Seirbhísí eile

Ní féidir dul isteach ar na hacmhainní ar líne seo a leanas ach amháin inar mbrainsí leabharlainne. Déan teagmháil...

Podchraoltaí Leabharlainne

Féadfaidh tú a bheith ag brabhsáil leat anseo trí chnuasach iomlán na bpodchraoltaí atá sa tsraith. Tá gach ceann díobh ar an leathanach agus féadfaidh tú éisteacht leo, féachaint orthu, nó iad a...