Stair Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

Stair Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

Bunaíodh an contae sa bhliain 1994 nuair a cónascadh Buirg Dhún Laoghaire agus codanna de Chontae Bhaile Átha Cliath ach tá stair fhada scóipiúil ag an limistéar mar go bhfuil fianaise ann gur lonnaigh daoine thart faoin limistéar chomh fada siar le 6,000 bliain ó shin. Bhain an dhá ghné, an mhuir agus an chúlchríoch tuaithe, lena stair ó thús. Tá dlúthcheangal ag an gcontae le Baile Átha Cliath agus cruthaíonn an lear mór caisleán a bhfuil an contae breactha leo go luíonn sé le teorainn Shléibhte Chill Mhantáin. Tharla sé le cúpla céad bliain anuas go raibh an limistéar á shníomh níos dlúithe le limistéar na cathrach mar go raibh na bailte máguaird ag dul i méid rud a d’fhág gur chuid de thírdhreach bhruachbhailteach na cathrach iad.