Leabhair is féidir a íoslódáil

Tá dhá sheirbhís ag Leabharlanna DLR i gcomhair leabhair is féidir a íoslódáil:
Overdrive
Overdrive áis trína gcuirtear rogha leathan ríomhleabhair, closleabhair, ceol agus físeáin ar fáil. Tá Overdrive bunaithe ar ‘nós na n-iasachtaí leabharlann’ trína mbíonn nithe ‘tógtha amach’ agus eisithe chuig do chuntas Overdrive ar feadh 21 lá. Féadfaidh tú suas le 12 ní a thógáil amach aon tráth áirithe. Má bhíonn ní tógtha amach ní bheidh sé ar fáil d’iasachtóirí eile go dtí go mbeidh an tréimhse iasachta 21 lá caite. man viewing tabletA thúisce is a íoslódálfaidh tú an ní sin beidh sé le fáil agat ar do ríomhaire ach féadfaidh tú freisin é a aistriú go dtí gléas seachtrach cosúil le ríomhléitheoir, seinnteoir MP3, Fón Cliste, iPad nó táibléad. Tá aip ag Overdrive freisin trínar féidir leat na nithe a íoslódáil go díreach chuig an ngléas. Má tá suim agat i ní atá amuigh faoi láthair féadfaidh tú é a chur ‘in áirithe’ agus cuirfear ar an eolas thú le ríomhphost nuair a bheidh sé ar fáil. Bíodh a fhios agat nach bhfuil gléasanna Kindle comhoiriúnach le Overdrive in Éirinn. Chun Overdrive a úsáid beidh uimhir do chárta leabharlainne agus d’uimhir aitheantais phearsanta (UAP) uait. Tá leathanaigh chabhrach ar an suíomh ach féadfaidh tú freisin teagmháil a dhéanamh le overdrive@dlrcoco.ie má bhíonn aon cheist agat. Gheobhaidh tú tuilleadh eolais ach cliceáil ar leathanach baile Overdrive ag Leabharlanna DLR.

OneClickdigital
Níl ach closleabhair le fáil ar OneClickdigital. Féadfaidh tú suas le 12 ní a fháil ar iasacht aon tráth áirithe agus is 21 lá an tréimhse iasachta. Ach murab ionann is Overdrive, tá ‘úsáid chomhuaineach’ na dteideal atá air ar tairiscint ó OneClickdigital agus fágann sin go mbíonn nithe ar fáil i gcónaí lena n-íoslódáil - fiú amháin má bhíonn siad tógtha amach cheana féin ag duine éigin eile. Beidh ort cuntas a chruthú le OneClickdigital chun an tseirbhís seo a úsáid. Iarrfar uimhir do chárta leabharlainne ort nuair a bheidh an cuntas á chruthú agat.
Tá aip ag OneClickdigital freisin trínar féidir leat nithe a íoslódáil go díreach chuig gléas seachtrach. Molaimid duit leas a bhaint as an tacaíocht a chuirtear ar fáil taobh istigh ar an suíomh – tá CCanna (ceisteanna coitianta) faoin táb Cabhair agus gheobhaidh tú foirm shimplí faoin táb Tacaíocht a líonfaidh tú amach chun teacht ar an tseirbhís tacaíochta ón Ríocht Aontaithe. Ná cliceáil ar Déan Teagmháil Linn ar an leathanach céanna mar gur leis an bhfoilsitheoir closleabhar atá bunaithe sna Stáit Aontaithe na mionsonraí sin. Féadfaidh tú freisin teagmháil a dhéanamh le librarybib@dlrcoco.ie má bhíonn aon cheist agat. Cliceáil anseo chun cuntas nua a chruthú.