Leabharlann ar líne

Leabhair is féidir a íoslódáil
  • Tá dhá sheirbhís ag Leabharlanna DLR i gcomhair leabhair is féidir a íoslódáil:
    Overdrive
    ...
Léigh nuachtáin ar líne

ProQuest

Cuirtear na céadta bailiúchán ar fáil do thaighdeoirí ar fud an domhain le ProQuest, idir bhailiúcháin téacs iomlán agus bhailiúcháin A&I (achoimre agus...

Léigh irisleabhair ar line

 Zinio

Cnuasach ríomhirisí atá i Zinio. Níl teorainn leis an líon irisí a fhéadfaidh tú breathnú orthu agus...

Foghlaim teangacha ar líne
transparent language online...
Seirbhísí eile

Ní féidir dul isteach ar na hacmhainní ar líne seo a leanas ach amháin inar mbrainsí leabharlainne. Déan teagmháil...

Podchraoltaí Leabharlainne

Féadfaidh tú a bheith ag brabhsáil leat anseo trí chnuasach iomlán na bpodchraoltaí atá sa tsraith. Tá gach ceann díobh ar an leathanach agus féadfaidh tú éisteacht leo, féachaint orthu, nó iad a...