Aimsigh agus athnuaigh

Cuardaigh an Chatalóg

WELCOME TO THE VIRTUAL LIBRARY CATALOGUE

  • The library catalogue contains records of books, talking books, music CDs, DVDs and other material available in...
Athnuaigh mo iasachtaí

View your DetailsEnter your library card number and your PIN. If you don't know your PIN, please ask a member of staff. For security reasons PINs cannot be given out over the...

Mir a chur in airithe

Chun ní a chur in áirithe:

  • Cuardaigh an ní i gCatalóg na Leabharlainne
  • Cliceáil ar 'Cuir in Áirithe'
  • ...
Bailiúchán na leabharlainne

Leabhair, Nuachtáin agus Irisí

Tá breis is 300,000 ní ar fáil saor in aisce lena dtógáil ar iasacht ó leabharlanna brainse dlr.Tá nithe sa bhailiúchán...

Íasachtaí Idirleabharlainne

Is féidir leat  nithe nach bhfuil ar fáil i leabharlanna poiblí na hÉireann a ordú tríd an tséirbhís seo. Gearrtar táille €5 an iarraidh agus bíonn an táille le híoc i do...

Moltaí

Seo cuireadh duit ó Leabharlanna DLR súil a chaitheamh ar 200 leabhar de na leabhair is fearr agus is mó a mbíonn tóir ag leanaí agus ag déagóirí ó 0 - 18 mbliana orthu.

...
Rogha na foirne