Book dlr LexIcon Meeting Room or Studio

dlr LexIcon Venue Hire

Is áit faoi leith an dlr LexIcon. Más gá imeacht, nó comhdháil, nó cruinniú gnó a réiteach go speisialta, nó má tá táirge le seoladh níl áit níos fearr chuige. Ta WiFi ar fail ar fud an fhoirghnimh.

Tá spásanna páirceála ag dlr LexIcon, le slándáil 24 uair an chloig i bhfeidhm

*4 Seiomra Cruinnithe: (12 – 25 duine)* Níl áiteanna níos fearr le haghaidh cruinnithe gnó agus agaillaimh a reáchtáil ná na seomraí gnó in dlr LexIcon. Tá WiFi and Teilifíseáin le scáileáin mhóra chomhréidh sna seomraí go léir, áiseanna atá úsáideach más gá an ríomhaire glúine a úsáid no cur i láthair a dhéanamh. 

*STUDIO:* Is áit An Stiúideo ina bhfuil 125 áit suite agus is féidir úsáidí go leor a bhaint as. Feileann sé go ail don chur i láthair, do chomhdhálacha, do léirithe ceoil nó mar amharclann i bhfoirm "bosca dubh". is féidir na sraitheanna suíochán a tharraingt siar agus a áit a fhagail olscailte go hiomlán.  Tá Lámhleabhar Teicniúil ar áil ach é a lorg . Beidh Eagraí Imeachtaí ar áil, chun lámh chúnta a thabhairt.

Le tuilleadh eolais líon an foirm seo thíos agus beidh ball den bhfoireann imeachtaí i dteagmháil leat.