Seirbhís Bhaile na Leabharlainne

Ritear Seirbhís Bhaile na Leabharlainne as Leabharlann Stigh Lorgan agus tá an tseirbhís ar fáil do chónaitheoirí Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin nach bhfuil ábalta cuairt a thabhairt ar a mbrainse áitiúil den leabharlann.  

Tugann ball den fhoireann cuairt ar úsáideoirí na seirbhíse uair sa mhí.  Bíonn deis acu a rogha de na hábhair léitheoireachta choitianta a chur in iúl dúinn agus leabhair shonracha nó údair shonracha a iarraidh freisin.  Is féidir líon éagsúil d’ábhar leabharlainne a fháil tríd an tseirbhís seo, lena n-áirítear leabhair (sa ghnáthchló agus i gcló mór), closleabhair agus DVDanna.   

Gheofar tuilleadh eolais ach glaoch ar Leabharlann Stigh Lorgan, 01-2889655. Féach freisin ar Seirbhísí Leabharlainne Ar Líne