Spásanna Staidéir

Tá líon teoranta d’áiteanna staidéir agus d’áiteanna chun obair thagartha a dhéanamh iontu i mbrainsí Leabharlanna dlr. Ní féidir níos mó ná sin a bheith ann ar chúiseanna sláinte agus sábháilteachta.

Brainse Áiteanna staidéir

Leabharlann na Carraige Duibhe 15

Leabharlann Chábán tSíle 4

Leabharlann Dheilginse 10

Leabharlann Ghráinseach an Déin 8

dlr LexIcon 100

Leabharlann Dhún Droma 12

Leabharlann Sheanchille 2

Leabharlann Stigh Lorgan 8