An Leabharlann a úsáid

An Leabharlann is Cóngaraí duit

Dun Laoghaire Carnegie Library was built in 1912 and celebrated its centenary in 2012. A significant amount of original ornate features of the library have survived, including the classically -...

Uaireanta Oscailte

Cliceáil ar an PDF thíos le do thoil chun na huaireanta oscailte a fheiceáil.

 

Ballraíocht
...
Fúinn

Na Leabharlanna

Is cuid den Rannóg um Fhorbairt Phobail agus Cultúra atá i gComhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin iad Leabharlanna dlr agus an Oifig Ealaíon. Tá...

Beartais agus foilseachain

 

 

 

 

 

Déan teagmháil linn

Chun teagmháil a dhéanamh linn, úsáid an fhaisnéis a thugtar ag bun an leathanaigh seo.

dlr LexIcon, Ardán Haigh, Páirc Ui Mhóráin, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath, A96 P704...