Classroom Sets : Irish

09 April 2014 / Heritage
labelled with

Pacáistí le haghaidh an tSeomra Ranga

Tá os cionn 170 pacáiste leabhar le haghaidh scoileanna agus le haghaidh grúpaí léitheoireachta ag Leabharlanna dlr. Tá siad roinnte mar seo - liosta don Bhunscoil agus don Mheánscoil agus liosta don Mheánscoil agus do Dhaoine Fásta (tá téacsanna comparáideacha do mheánscoileanna, agus teidil eile atá feiliúnach don 5ú agus don 6ú bliain san áireamh leis seo).

Ní hionann an líon leabhar in aon dá phacáiste; bíonn ó 10 gcóip go 30 gcóip iontu; feileann cuid díobh do ranganna bunscoile, feileann tuilleadh do ghrúpaí beaga i meánscoileanna. Féadfar pacáistí a thógáil amach ar iasacht ar feadh 3 mhí san iarraidh. Má bhíonn faoi mhúinteoirí pacáistí le haghaidh an tseomra ranga a thógáil ar iasacht caithfidh siad cárta Blociasachta a bheith acu óna leabharlann áitiúil. Le ceann díobh seo a fháil ní mór duit cruthúnas ar sheoladh baile (bille fóntais reatha, etc.) a thaispeáint chomh maith le litir ó phríomhoide do scoile á rá go bhfuil tú fostaithe sa scoil sin. Féadfaidh tú na leabhair a bhailiú ón leabharlann bhrainse is rogha leat.

 

Bíonn cuntas gearr istigh le gach leabhar agus moltar aois léitheoireachta chomh maith.  Tabhair ar aird gur treoir agus sin amháin atá san aois léitheoireachta a moltar; d'fhéadfadh go bhfeilfeadh teidil go leor do ghrúpaí atá beagán faoin aois nó os cionn na haoise a moltar.

 

Leabhair faoin gcatalóg, Daoine Fásta, atá ar an liosta do na Daoine Fásta, ach tá roinnt díobh ar Liosta na dTéacsanna Comparáideacha le haghaidh na hArdteistiméireachta. Is múinteoirí agus grúpaí léitheoireachta a roghnaigh roinnt eile de na leabhair atá ar an liosta sin, agus tá siad feiliúnach don chuid is sine de na daltaí meánscoile.

Má theastaíonn uait fáil amach an bhfuil aon cheann dár bpacáistí ar fáil, nó má theastaíonn uait iad a chur in áirithe, níl le déanamh ach teagmháil a dhéanamh le do leabharlann áitiúil nó ríomhphost a sheoladh go dtí libraries@dlrcoco.ie.

Tuilleadh fós le feiceáil faoi -

Share this Post