Seirbhísí eile

Ní féidir dul isteach ar na hacmhainní ar líne seo a leanas ach amháin inar mbrainsí leabharlainne. Déan teagmháil, le do thoil,

le do leabharlann áitiúil chun seisiún a chur in áirithe nó chun tuilleadh eolais a fháil:

Find My Past

 

Tá rochtain cheadúnaithe ar an láithreán gréasáin Find My Past faighte ag Bailiúchán Staidéar Áitiúil Sheirbhís Leabharlainne Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin. Is é seo an láithreán gréasáin is cuimsithí ar domhan maidir le stair theaghlach na hÉireann. Tá sé lonnaithe i mBaile Átha Cliath agus tugann sé rochtain ar líne atá éasca le cuardach ar chuid de na taifid Éireannacha is suntasaí a raibh fáil orthu riamh. Le Find My Past, tugtar rochtain do bhaill leabharlanna dlr ar ‘Bhailiúchán na hÉireann’, arb é an bailiúchán is mó de thaifid teaghlach Éireannach ar líne é (breis is 100 milliún) agus tá taifid bhreise ar fáil ón 'mBailiúchán Domhanda'.

 

Cartlann na Nuachtán Éireannach

An bunachar sonraí de nuachtáin Éireannacha is mó dá bhfuil ar líne in aon áit ar domhan.  Gheofar roinnt mhaith de phríomhnuachtáin na hÉireann ó na 1700idí go dtí an lá atá inniu inti, idir nuachtáin náisiúnta, réigiúnacha agus nuachtáin atá as cló.

Cartlann The Irish Times

Cartlanna inchuardaithe de The Irish Times siar go dtí 1859. Tá os cionn 16 mhilliún alt inti.

Suirbhéireacht Ordanáis Éireann

Is féidir breathnú ar léarscáileanna staire ar líne. Tá siad inchuardaithe de réir contae, baile fearainn nó dúiche.

JSTOR

Is cartlann dhigiteach í seo ina bhfuil os cionn 1,500 d'irisleabhair thábhachtacha an tsaoil acadúil agus a bhaineann leis na daonnachtaí, na heolaíochtaí agus na heolaíochtaí sóisialta, chomh maith le monagraif roghnaithe agus le hábhair eile a bhíonn an-fhóinteach don saol acadúil.

RIAN

Tairseach ar líne mar ar féidir Rochtain Oscailte a úsáid chun teacht ar thaighde Éireannach atá foilsithe.