Library Services

Book dlr LexIcon Meeting Room or Studio

Is áit faoi leith an dlr LexIcon. Más gá imeacht, nó comhdháil, nó cruinniú gnó a réiteach go speisialta, nó má tá táirge le seoladh níl áit níos fearr chuige. Ta WiFi ar...

Ríomhaire a chur in áirithe & Seirbhísí Ríomhaireachta

Ríomhaire a chur in áirithe

Bíodh a fhios agat freisin nach féidir Ríomhaire áirithe a chur in áirithe ar an suíomh gréasáin seo. Déan teagmháil...

Seomra ceoil

Tá seomra ceoil i Leabharlann Dheilginse.  Tá pianó agus cláirseach sa seomra agus is féidir le duine ar bith ar mian leis nó léi...

Spásanna Staidéir

Tá líon teoranta d’áiteanna staidéir agus d’áiteanna chun obair thagartha a dhéanamh iontu i mbrainsí Leabharlanna dlr. Ní féidir níos mó ná sin a bheith ann ar chúiseanna...

Seirbhís Bhaile na Leabharlainne

Ritear Seirbhís Bhaile na Leabharlainne as Leabharlann ...

Stair Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

Bunaíodh an contae sa bhliain 1994 nuair a cónascadh Buirg Dhún Laoghaire agus codanna de Chontae Bhaile Átha Cliath ach tá stair fhada scóipiúil ag an limistéar mar go...